SCORE tabulky

Již mnohokrát jsem slyšel, že „léčíme pacienta a nikoliv jeho výsledky“. Ano, v řadě případů je tomu skutečně tak, ale v případě léčby vysokého tlaku a cholesterolu je to právě opačně. Tyto problémy nebolí a nemocný si jich vůbec nemusí všimnout. Důvod, proč je i přesto léčíme, je snížení jeho kardiovaskulárního rizika a z něj vyplývajících komplikací.

 

Vycházíme přitom z tzv. SCORE tabulek. Tyto tabulky umožňují přibližně vyhodnotit riziko úmrtí daného jedince na kardiovaskulární onemocnění (infarkty, mrtvice apod.) na základě jeho pohlaví, věku, vztahu ke kouření, krevního tlaku a cholesterolu. Při znalosti těchto hodnot můžeme určit správný velký čtverec a v něm některý z malých čtverečků s číslem.

SCORE

Tato čísla v malých čtverečcích udávají, jaké je procentuální riziko, že daný člověk do 10 let zemře na kardiovaskulární onemocnění. Zdůrazňuji slovo „zemře“, nikoliv onemocní. Pokud vyjde například číslo 10, má tento jedinec riziko 10% úmrtí v příštích 10 letech. Skutečné riziko rozvoje infarktu nebo vzniku mozkové mrtvice, které nebudou smrtelné, je přirozeně ještě vyšší.

 

V hodnocení rizika a léčbě abnormálních hodnot postupujeme dosti individuálně a mnohdy po předchozí domluvě s pacientem. Ukážeme si dva příklady.

SCORE 1

První je žena, 55 let, nekuřačka, tlak má 140/70 a celkový cholesterol 5,8 mmol/l. V nepořádku je celkový cholesterol, který by měl být maximálně 5. V tabulce má tato žena riziko 2% (červené kolečko). Pokud nasadíme lék ze skupiny statinů a snížíme cholesterol na 4, kardiovaskulární riziko se sníží na 1% (modré kolečko). Statiny mohou mít různé nežádoucí účinky, ne každý je toleruje a v tomto případě je jistě na místě pacientce tabulku ukázat a domluvit se s ní na dalším postupu, přičemž dominovat  v našem doporučení budou nefarmakologické postupy (dietní opatření, cvičení).

 

SCORE 2

Druhým příkladem je muž, 60 let, kuřák, tlak má 160/95 a celkový cholesterol 6 mmol/l. V tabulce je docela jinde a jeho riziko je hrozných 21%. V tomto případě je agresivnější změna životního stylu a podání léků zcela na místě. Pokud totiž kombinací léků na tlak a na cholesterol snížíme horní tlak k hodnotám 120, cholesterol k hodnotě 4 a dotyčný přestane kouřit, jeho riziko se snižuje na 4%.