Přístrojové vybavení

Naše ordinace je vybavena těmito moderními přístroji:

 

EVIPA – EVIPA je moderní čtecí zařízení v čekárně. Pacient se do něj po příchodu přihlásí vložením osobního dokladu do terminálu a zadá důvod návštěvy (očkování, administrativa, návštěva lékaře). Systém zpřehledňuje situaci v čekárně a urychluje ošetření.

 

 

CRP přístroj – Jsme vybaveni analyzátorem Quick PLUS, který z kapky krve vyhodnotí hladinu zánětlivého parametru CRP. Hodnota CRP nám pomáhá rozlišovat mezi virovými a bakteriálními infekcemi a tím redukuje nadbytečné předepisování antibiotik.

 

Přístroj na vyhodnocení TOKS – TOKS (test na okultní krvácení) je screeningové vyšetření, které je od 50 let věku prováděno u většiny populace v ČR v rámci prevence rakoviny tlustého střeva. Testy vydáváme pacientům domů a po získání vzorku stolice je pak vyhodnocujeme na přítomnost malého množství krve přístrojem Quick PLUS. Pozitivní výsledek je indikací k provedení kolonoskopie.

 

 

INR přístroj – Jsme vybaveni přístrojem Xprecia Stride, který umožňuje rychlé a přesné změření INR z kapky krve. Měření INR v ordinaci výrazně usnadňuje život pacientům na dlouhodobé terapii Warfarinem.

 

 

Glukometr – Glukometr slouží k rychlému orientačnímu vyšetření hladiny krevního cukru z kapilární krve (kapka krve z prstu). Toto vyšetření lze provést v rámci sledování u již diagnostikovaného léčeného diabetika, nebo při podezření na akutní stav (hyperglykemie, hypoglykemie).

 

EKG – Provádí se v rámci preventivních prohlídek (doporučeno od 40 let á 4 roky), nebo při akutních obtížích (bušení srdce, bolesti na hrudi, dušnost apod.). Základními patologickými nálezy jsou známky ischemické choroby srdeční včetně infarktu myokardu a poruchy srdečního rytmu.

 

Pulsní oxymetr – Naše ambulance je vybavena prstovým pulsním oxymetrem, který po přiložení na prst horní končetiny prakticky ihned ukáže hodnotu okysličení krve a tepovou frekvenci. Může významně pomoci ke zhodnocení stavu při akutní dušnosti a pomáhá odhalit poruchy srdečního rytmu projevující se abnormálně pomalou, nebo rychlou tepovou frekvencí.

 

Holter TK – Naše ordinace je vybavena monitorem krevního tlaku TonoTrack Seiva. Zdravotní sestra nasadí přístroj, který následně vyšetřovanému 24 hodin pravidelně měří krevní tlak. Záznam je poté vyhodnocen lékařem a může být konzultován s pacientem. Vyšetření je cenné v situaci, kdy opakovaně měříme pacientovi v ordinaci vysoké tlaky, zatímco doma udává tlak normální, nebo dokonce nízké.