Placené výkony

Zde je ceník výkonů, které nejsou hrazené ze zdravotního pojištění. Platnost od 01.01.2022.

 

Vyšetření pro vstup do zaměstnání 700 Kč
Vyšetření pro řidičský průkaz pod 65 let 700 Kč
Vyšetření řidiče seniora nad 65 let 600 Kč
Vyšetření pro potravinářský průkaz 700 Kč
Vyšetření pro profesionální průkazy (svářeč aj.) 700 Kč
Vyšetření sportovce 700 Kč
Předoperační vyšetření pro zákroky nehrazené ze ZP 750 Kč
Vyšetření pro lázně u samoplátců s lázeňským návrhem 800 Kč
Vyšetření pro držení střelné zbraně 900 Kč
Vyšetření pro cestu do zahraničí s písemným závěrem 900 Kč
Výpis z dokumentace 300-400 Kč
Administrativní výkon á 10 min 300 Kč
Potvrzení o prodělání Covid-19 formou zprávy 300 Kč
Potvrzení o prodělání Covid-19 kopií výsledku testu 50 Kč
Zpráva pro pojišťovnu o pojistné události: 600-800 Kč
Zpráva pojišťovně při uzavírání pojistky: 800-1200 Kč dle rozsahu
Bodové hodnocení pracovního úrazu 500 Kč
Zpráva pro účast na rekondič. a rehabilitačních pobytech 500 Kč
Aplikace očkovací látky nehrazená ZP 250 Kč
Cílené vyšetření nepojištěnce

1000 Kč