Sociální problematika

Pomoc se sociální problematikou dotýkající se zdravotního stavu je důležitou součástí praxe praktického lékaře. V zásadě spolu budeme nejčastěji řešit problematiku invalidního důchodu, příspěvku na péči a žádostí o průkaz OZP.

 

Pokud se chcete orientačně podívat, na co můžete mít nárok, doporučuji tuto skvělou aplikaci Pirátské strany (klikněte na obrázek níže).

 

O některou ze sociálních dávek nežádá praktický lékař, ale klient sám. Máte-li pocit, že máte na některou z dávek nárok, doporučujeme nicméně nejprve navštívit naši ambulanci, abychom se domluvili na všech náležitostech a včas připravili vyšetření u specialistů, jejichž vyjádření bývají pro hodnocení žádosti velmi důležité. Vlastní žádost podává klient na spádovou OSSZ, která zašle praktickému lékaři dotazník o zdravotním stavu klienta k vyplnění. Na základě tohoto dotazníku + přiložených zpráv od specialistů je žádost vyhodnocena.

 

Chcete-li nám pomoci zrychlit vypisování zmíněného dotazníku, doporučujeme především při žádosti o příspěvek na péči vytisknout a zakroužkovat dva níže uvedené dokumenty (ADL i IADL) a přinést nám je.

(ke stažení zde)

 

 

(ke stažení zde)