Preventivní prohlídky

Všeobecná preventivní prohlídka je preventivní vyšetření prováděné praktickým lékařem. Její obsah je zakotven ve vyhlášce č. 70/2012 Sb. o preventivních prohlídkách. Preventivní prohlídka je dobrovolná, týká se každého pacienta registrovaného u daného praktického lékaře a její frekvence je 2 roky. Cílem preventivní prohlídky je prevence různých chorobných stavů.

 

Základem preventivní prohlídky je anamnéza a komplexní fyzikální vyšetření pacienta. V anamnéze hodnotíme novinky od poslední preventivní prohlídky, v rodinné anamnéze se soustřeďujeme na kardiovaskulární choroby a nádorové stavy. U ženy se vždy ptáme na frekvenci gynekologických prohlídek. Součástí anamnézy by měla být informace o očkování, zejména o očkování proti tetanu, v případě potřeby pak zajištění přeočkování. Očkování proti tetanu by u dospělého člověka mělo probíhat pravidelně á 15 let do 60 let věku a poté á 10 let.

 

Doplňková vyšetření

Při každé preventivní prohlídce by měla být vyšetřena moč testačním papírkem.

Vyšetření lipidů je doporučeno v 18, 30, 40, 50 a 60 letech věku.

Vyšetření glykemie je doporučeno v 18 letech, ve 30 letech a od 40 let á 2 roky.

Vyšetření EKG je doporučeno od 40 let věku á 4 roky.

Vyšetření ledvinných parametrů je doporučeno od 50 let á 4 roky u pacientů s diabetem, hypertenzí nebo s kardiovaskulárními onemocněními.

 

Screeningová vyšetření

Screening karcinomu tlustého střeva spočívá v provádění TOKS od 50 let věku. Test je hrazen zdravotní pojišťovnou á 1 rok od 50 do 54 let věku. Poté si pacient může zvoli buď provedení preventivní kolonoskopie, nebo pokračování TOKS á 2 roky. Při pozitivním nálezu TOKS je indikována kolonoskopie.

Screening karcinomu prsu probíhá formou pravidelných mamografií u žen od 45 let věku á 2 roky. Odeslat ženu na mamografii může nejen praktický lékař, ale i její gynekolog.