Placené výkony

Zde je ceník výkonů, které nejsou hrazené ze zdravotního pojištění.

 

Vyšetření pro vstup do zaměstnání 500 Kč
Vyšetření pro řidičský průkaz 500 Kč
Vyšetření řidiče důchodce 500 Kč
Vyšetření pro potravinářský průkaz 500 Kč
Vyšetření pro profesionální průkazy (svářeč aj.) 500 Kč
Vyšetření sportovce 500 Kč
Předoper. vyšetření pro zákroky nehrazené ze ZP 550 Kč
Vyšetření pro lázně u samoplátců s lázeňským návrhem 550 Kč
Vyšetření pro držení střelné zbraně 700 Kč
Vyšetření pro cestu do zahraničí s písemným závěrem 700 Kč
Výpis z dokumentace 200-400 Kč
Administrativní výkon á 10 min 200 Kč
Zpráva pro pojišťovnu o pojistné události: 400-800 Kč dle rozsahu
Zpráva pojišťovně při uzavírání pojistky: 500-1000 Kč dle rozsahu
Bodové hodnocení pracovního úrazu 300 Kč
Zpráva pro účast na rekondič. a rehabilitač. pobytech 200 Kč
Aplikace očkovací látky nehrazená ZP 200 Kč
Cílené vyšetření nepojištěnce 500 Kč